قوانین

هر مدرسه در بدو ورود هزینه‌ای را به عنوان هزینه‌ی «راه‌اندازی سامانه ERPX» جهت موارد مختلفی همچون مشاوره، نیازسنجی، تطبیق روال مدرسه با سامانه، طراحی‌های لازم، آموزش‌های اولیه و... را برای یک بار می‌پردازد و از آن پس به صورت سالیانه جهت تمدید هزینه‌ی «خدمات سامانه ERPX» مبلغی را بر اساس تعداد دانش‌آموزان خود می‌پردازد. هزینه‌ی هر مدرسه بر اساس تعداد دانش‌آموزانی خواهد بود که در مدرسه ثبت‌نام قطعی کرده‌اند. بنابر این درصورتی‌که شما تعداد دانش‌آموزانتان را بیشتر از واقعیت درج نمایید، هزینه‌ی اضافی در پایان سال محاسبه شده و از مبلغ تمدید قرارداد شما کسر می‌گردد.


برای محاسبه آنلاین هزینه می توانید به سایت ERPx مراجعه کنید.

جهت رفع نیاز های سیستماتیک مدارس به نکات زیر توجه کنید:

  • ما همه‌ی امکانات و خدمات این سامانه را به صورت کامل در اختیار شما می‌گذاریم.
  • هزینه‌ی «خدمات سامانه ERPX» جهت توسعه‌ی پایدار و ارائه‌ی بهترین روش‌های پشتیبانی به مدرسه‌ی شما و دانش‌آموزان شما در این سامانه می‌باشد.
  • برای راحتی شما و سرعت‌بخشی به امورجاری، در بدو ورود مدرسه شما به سامانه‌ی ERPX فهرست کامل اسامی پرسنل و دانش‌آموزانتان را برای شما در سامانه وارد می‌کنیم.
  • نظرات و پیشنهادات مفید شما (که لزوما دغدغه‌ی دیگر مدارس نیز باشد،) به سرعت و بدون دریافت هیچ هزینه‌ای از شما وارد چرخه‌ی تولید خواهد شد.
  • هر امکان جدیدی که به پیشنهاد شما یا درخواست دیگران به این سامانه افزوده شود؛ بدون دریافت هیچ وجه اضافه‌ای در اختیار شما نیز قرار داده خواهد شد.
  • آموزش کامل همه‌ی بخش‌های این سامانه را وظیفه‌ی خود می‌دانیم و سالیانه چندین گردهمایی و کارگاه‌های تخصصی (بدون دریافت وجه اضافی) در فضایی اختصاصی یا مدرسه‌ی شما برگزار می‌نماییم.
  • در این سامانه همه‌ی مدیران، معلمین، دانش‌آموزان و والدین‌شان نام کاربری اختصاصی داشته و می‌توانند از آن بهره‌مند شوند.